Wij zijn een Katholieke Jenaplanschool en bieden onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Van kleuters tot groep 8 ondersteunen wij de kinderen in de eigen ontwikkeling en laten we ze ontdekken wie ze zijn.

In het schooljaar 21-22 zijn wij gestart met 7 stamgroepen:

  • de Gele Slingerapen – Groep 1/2
  • de Groene Grappenmakers – Groep 3
  • de Blauwe Pauwen – Groep 4/5
  • de Witte Dolfijnen – Groep 4/5
  • de Zwarte Zwanen – Groep 6/7
  • de Grijze Gekko’s – Groep 7/8
  • de Bruine Beren – Groep 7/8

Wij werken met ‘heterogene stamgroepen’. Groepen waar jongens en meisjes van uiteenlopende leeftijden met elkaar werken. We kiezen hier bewust voor omdat we in ons onderwijs juist uit willen gaan van de verschillen in ontwikkeling.

De school is ingedeeld in drie ‘bouwen’. Tijdens de periode op de basisschool doorlopen de kinderen achtereenvolgens de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. De leerlingen blijven twee jaar in dezelfde bouw welke uit twee leerjaren bestaat. Het ene jaar ben je de jongste van de groep en een jaar later ben je de oudste van de groep. Deze groep wordt stamgroep genoemd. Ze krijgen bijna alle ‘lessen’ binnen deze stamgroep en houden in principe twee jaar dezelfde stamgroepleider(s). Door veel overleg tussen de bouwen proberen we het schoolleven van het kind vloeiend te laten verlopen. Alhoewel elke bouw een specifieke sfeer met zich meedraagt, willen we de kinderen de overstap van de ene naar de andere bouw zo soepel mogelijk laten ervaren. De kinderen wordt de gelegenheid geboden hierin te groeien.

Op ’t Schrijverke stellen wij ons ten doel kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Door onze persoonlijke aandacht dragen wij bij aan de ontplooiing van de mogelijkheden en talenten van ieder kind dat aan onze zorg is toevertrouwd. In onze school werken wij in een sfeer van veiligheid en geborgenheid. Tegelijkertijd staat ons onderwijs midden in de wereld: binnen de klas is er aandacht voor maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken vinden we het belangrijk dat er door de hele school een duidelijke pedagogische en didactische lijn aanwezig is.