Schijverke Tweets

Welkom op de website van ‘t Schrijverke

Blijf nu ook via Twitter op de hoogte

De nieuwste editie van ‘t Schrijvertje 2016 – 2017 is nr 4 Klik HIER   voorgaande edities klik HIER

aanmelden voor de digitale editie van ‘t Schrijvertje KLIK HIER

Nieuwsbrief Tussentijdse Opvang  KLIK HIER

‘t Schrijverke
Wold 22-15
8225 AZ Lelystad
0320-230044
schrijverke@skofv.nl

 

Kinderboekenweek 2016

De prijswinnaars van de teken- en schrijfwedstrijd van de Kinderboekenweek 2016.

Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar: Opa en Oma
Wat hadden de kinderen weer hun best gedaan om mooie tekeningen en verhalen te maken.
En wat zijn ze blij met hun opa’s en oma’s!
Dat was goed te zien en te horen.
De jury heeft het echt moeilijk gehad om, uit de vele inzendingen,  winnaars te kiezen.
Zilveren en gouden griffels en penselen werden, met een oorkonde,  uitgereikt aan de dolgelukkige kinderen.

kinderboekenweek-2016

De foto’s zijn te vinden in het fotoalbum of KLIK HIER

Ouderhulp schooljaar 2016 – 2017

Helpt u ook mee?
Elk schooljaar zijn veel ouders actief bij de voorbereiding van Sint en Kerst, bij sport- en
spelactiviteiten, de klussencommissie, bij het lezen, in de medezeggenschapsraad, de
oudervereniging, enz.
Ook dit jaar worden ouders gevraagd die graag willen meehelpen bij de activiteiten op ’t Schrijverke.
Dit kan zijn bij de voorbereiding en/of uitvoering van activiteiten voor de kinderen, het schoolbreed
meedenken/meewerken in werkgroepen/commissies of het verrichten van hand- en spandiensten in
of buiten de groepen. De taken binnen de commissies worden besproken en verdeeld tijdens de
eerste bijeenkomst.
Vindt u het fijn om actief bij het onderwijs op ’t Schrijverke betrokken te worden?
Leest u het boekje door en vul het formulier in. U kunt dit bij de groepsleerkracht inleveren. Als u
zich heeft opgegeven wordt u door een van de leerkrachten benaderd of door iemand van de
oudervereniging.

Download hier het ouderhulp boekje

Downloads

schoolgids
Jaarkalender
Jaarkalender

Slideshow