Schijverke Tweets

Welkom op de website van ’t Schrijverke

Blijf nu ook via Twitter op de hoogte

De nieuwste editie van ’t Schrijvertje 2016 – 2017 is nr 7 Klik HIER   voorgaande edities klik HIER

aanmelden voor de digitale editie van ’t Schrijvertje KLIK HIER

Nieuwsbrief Tussentijdse Opvang  KLIK HIER

‘t Schrijverke
Wold 22-15
8225 AZ Lelystad
0320-230044
schrijverke@skofv.nl

 

Kerstviering

Op dinsdagavond 20 december vierde ’t Schrijverke de kerstviering in de Petruskerk.
Er waren veel kinderen met hun ouders gekomen.
De kerk zat vol en er moesten zelfs extra zitplaatsen gecreëerd worden.
De viering begon met het aansteken van de kaarsen aan de adventskrans,
net zoals dat tijdens de adventsvieringen op school was gedaan.
Alle groepen hadden hun aandeel in deze viering die over hoop en dromen ging en
waarin vanzelfsprekend ook het kerstverhaal met de geboorte van Jezus centraal stond.
Door het maken van tekeningen, een filmpje, gedichten en dans werd de viering een prachtig geheel.
Het koor zong heel mooi de liederen die iedereen, dankzij de geprojecteerde teksten, kon meezingen.

 

Kerstviering 2016

Meer foto’s zijn te vinden in het fotoalbum of KLIK HIER

Sint Nicolaas en de Pieten kampeerden bij ’t Schrijverke

Op 5 december stond in de ochtend een caravan bij ’t Schrijverke geparkeerd en stond er een tent op het schoolplein.
Wat bleek nu?
De Goedheiligman wilde op tijd bij ’t Schrijverke zijn en geen last van verkeersproblemen hebben en was daarom de avond ervoor al gekomen.
Hij heeft op de parkeerplaats van Wold 22 overnacht in een caravan, samen met zijn Pieten die de koude nacht in een iglotent doorbrachten.
De Pieten deden in de ochtend eerst boodschappen voor het ontbijt bij de dichtstbijzijnde supermarkt.
Bij terugkomst, toen ze Sint wilden wekken, konden ze Sint eerst niet vinden en doorzochten ze de caravan grondig.
Sint was echter even douchen en maakte gebruik van het toilet bij een huis vlakbij de caravan.
De kinderen wachtten niet tevergeefs.
Hij kwam, zoals alle jaren en het werd weer een mooi feest op onze school.
De foto’s geven daar een uitgebreid beeld van.

sinterklaas 2016

sinterklaas 2016

Alle foto’s van dit geweldige feest op ’t Schrijverke zijn te vinden in het fotoalbum of KLIK HIER

Kinderboekenweek 2016

De prijswinnaars van de teken- en schrijfwedstrijd van de Kinderboekenweek 2016.

Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar: Opa en Oma
Wat hadden de kinderen weer hun best gedaan om mooie tekeningen en verhalen te maken.
En wat zijn ze blij met hun opa’s en oma’s!
Dat was goed te zien en te horen.
De jury heeft het echt moeilijk gehad om, uit de vele inzendingen,  winnaars te kiezen.
Zilveren en gouden griffels en penselen werden, met een oorkonde,  uitgereikt aan de dolgelukkige kinderen.

kinderboekenweek-2016

De foto’s zijn te vinden in het fotoalbum of KLIK HIER

Ouderhulp schooljaar 2016 – 2017

Helpt u ook mee?
Elk schooljaar zijn veel ouders actief bij de voorbereiding van Sint en Kerst, bij sport- en
spelactiviteiten, de klussencommissie, bij het lezen, in de medezeggenschapsraad, de
oudervereniging, enz.
Ook dit jaar worden ouders gevraagd die graag willen meehelpen bij de activiteiten op ’t Schrijverke.
Dit kan zijn bij de voorbereiding en/of uitvoering van activiteiten voor de kinderen, het schoolbreed
meedenken/meewerken in werkgroepen/commissies of het verrichten van hand- en spandiensten in
of buiten de groepen. De taken binnen de commissies worden besproken en verdeeld tijdens de
eerste bijeenkomst.
Vindt u het fijn om actief bij het onderwijs op ’t Schrijverke betrokken te worden?
Leest u het boekje door en vul het formulier in. U kunt dit bij de groepsleerkracht inleveren. Als u
zich heeft opgegeven wordt u door een van de leerkrachten benaderd of door iemand van de
oudervereniging.

Download hier het ouderhulp boekje

Downloads

schoolgids
Jaarkalender
Jaarkalender

Slideshow